PODMÍNKY SLUŽBY
Kontaktní informace naší společnosti: Smartwatcherz 88 Kft. (daňové číslo: 29022418-2-08, registrační číslo společnosti: 08 09 032711, komunální daňové číslo: HU29022418), e-mail: [email protected].

1. MOHU OBJEDNÁVKU VRÁTIT NEBO VYMĚNIT?
Zde naleznete všechny informace o výměně zboží nebo vrácení zboží.

2. MOHU ZRUŠIT OBJEDNÁVKU?
Všechny objednávky jsou odeslány do 1-2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Po objednání proto nelze provádět žádné změny. Všechny žádosti o zrušení budou zváženy co nejdříve. Pokud objednávka ještě nebyla odeslána do našeho skladu, zpracujeme vaše zrušení, pokud je to možné.

Všechny e-maily týkající se zrušení musí mít v předmětu e-mailu název „zrušit objednávku“. V e-mailu uveďte své celé jméno a číslo objednávky.

3. MOHU ZMĚNIT ADRESU?
Pokud vaše objednávka ještě nebyla odeslána do našeho skladu, zpracujeme změnu vaší adresy.

Všechny e-maily týkající se změny adresy musí být označeny nadpisem „Změna adresy“ v poli „Předmět“ e-mailu. Do e-mailu uveďte své celé jméno, číslo objednávky a novou, správnou dodací adresu. Uděláme vše pro to, abychom vaše informace aktualizovali před odesláním objednávky.

4. MOHU PŘIDAT / ODSTRANIT PRODUKT NEBO ZMĚNIT ZPŮSOB DOPRAVY
Pokud balíček ještě nebyl odeslán, můžeme vaši objednávku upravit/přidat produkty do objednávky.

5. POŠTOVNÉ / DOPRAVA
Pokud je váš balíček označen jako „doručen“ místní poštou, ale fyzickou zásilku jste ještě neobdrželi, je na zákazníkovi, aby se s řešením problému obrátil na místní poštu. Pokud místní pošta a zákazník nemohou nesrovnalost vyřešit, nejsme povinni objednávku vrátit ani znovu odeslat. Samozřejmě vás však podpoříme, abychom s vámi mohli situaci vyřešit.

6. MOŽNOSTI PLATBY ZA OBJEDNANÝ PRODUKT
 Zákazník si může vybrat z následujících platebních možností:

Barion payment, Dobírka

Platba prostřednictvím Barion

Souhlasím s používáním mých osobních údajů uložených na https://smartwatcherz.cz/ společností Smartwatcherz 88 Kft. 29022418-2-08, výpis z obchodního rejstříku: 08 09 032711, DIČ: HU29022418, sídlo: 9024, Győr, Kovács Margit utca 11.) společnosti Barion payment Zrt. Předávané údaje: příjmení, jméno, země, telefonní číslo, e-mailová adresa. Cíl přenosu dat: podpora služeb zákazníkům pro uživatele, potvrzení transakcí a ochrana uživatelů prostřednictvím monitorování podvodů.

Opakovaná platba bankovní kartou (dále jen „opakovaná platba“) je funkce pojištěná společností Barion pro přijímání bankovních karet. To znamená, že v budoucnu lze zahájit nové platby s údaji poskytnutými během registrační transakce, aniž byste museli znovu zadávat údaje o bankovní kartě. Opakovanou platbu lze provést bez příspěvku (v tomto případě kupující souhlasí s opakovanou platbou během registrační transakce) nebo se souhlasem kupujícího případ od případu.

Základem opakované platby je, že se kupující na akceptačních místech (rozhraní webového obchodu nebo platební rozhraní Barion) vyjádří, že chce opakovanou platbu použít. Je důležité vědět, že údaje o bankovní kartě neukládá Barion, ale úvěrová instituce odpovědná za autentizaci v souladu s předpisy kartové společnosti.

Upozornění (!): Ukládání údajů o bankovní kartě probíhá v souladu s předpisy kartové společnosti. Údaje o bankovní kartě jsou v systému ukládány ověřující bankou během registrační transakce. Podrobnosti o bankovní kartě nejsou přístupné obchodníkovi ani společnosti Barion.

V případě platby na dobírku by měla být celá kupní cena zaplacena v hotovosti doručovateli při převzetí objednaného zboží.

9. ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK
Jsme oprávněni jednostranně měnit tyto Všeobecné podmínky – pokud jsou uvedeny do smluvního vztahu se zákazníkem – v rozsahu nezbytném k odstranění následných narušení rovnocennosti nebo k přizpůsobení se změněným právním nebo technickým rámcovým podmínkám. O úpravě budeme zákazníka informovat oznámením obsahu změněných předpisů. Změna se stane součástí smlouvy, pokud zákazník nevznese námitku proti zahrnutí do smluvního vztahu písemně nebo v textové podobě do šesti týdnů od obdržení oznámení o změně.

10. DOLOŽKA O ODDĚLITELNOSTI
Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy, včetně těchto ustanovení, byla nebo by se stala neúčinnými úplně nebo zčásti, nebo pokud by smlouva obsahovala nepředvídanou mezeru, platnost zbývajících ustanovení nebo částí těchto ustanovení zůstává nedotčena. Místo neúčinných nebo chybějících ustanovení platí příslušné zákonné předpisy.